DALVATN
G1

Dato 24.03.2017

   Tid 18:42:15  
 Produserer nå 17.89 MW 
 Turtall 500.2 rpm 
 Pådrag 72.2 % 
 Mag. feltspenning 94.3 V 
 Mag. feltstrøm 312.2 A 
 Tilførsel ST1 214.0 Vac 
 Tilførsel ST2 215.9 Vac 
 Batt. bank primær 233.0 Vdc 
 Batt. Bank sekundær 233.1 Vdc 
 Styrestrøm 24.1 Vdc 
 Vannforbruk 10.6 m³/s 
 Rørgate 17.5 bar 
 Gen: Spenning L1-L2 13.03 KV 
 Gen: Spenning L2-L3 13.02 KV 
 Gen: Spenning L3-L1 13.05 KV 
 Gen: Spenning L1-N 7.53 KV 
 Gen: Spenning L2-N 7.53 KV 
 Gen: Spenning L3-N 7.52 KV 
 Gen: Spenning gj.snitt 13.04 KV 
 Gen: Frekvens 50.02 Hz 
 Gen: Strøm L1 794.3 A 
 Gen: Strøm L2 796.7 A 
 Gen: Strøm L3 790.0 A 
 Gen: Strøm gj.snitt 793.1 A 
 Gen: Effektfaktor 1.000  
 Gen: Effekt 17.89 MW 
 Gen: Voltampere reaktiv 0.00 Mvar 
 Gen: Voltampere 17.90 MVA 
 66 KV: Spenning L1-L2 66.07 KV 
 66 KV: Spenning L2-L3 65.92 KV 
 66 KV: Spenning L3-L1 65.87 KV 
 66 KV: Spenning L1-N 38.47 KV 
 66 KV: Spenning L2-N 37.67 KV 
 66 KV: Spenning L3-N 38.00 KV 
 66 KV: Frekvens 49.98 Hz 
 66 KV: Strøm L1 279.9 A 
 66 KV: Strøm L2 400.0 A 
 66 KV: Strøm L3 400.0 A 
 66 KV: Effektfaktor 0.416  
 66 KV: Effekt 15.19 MW 
 66 KV: Voltamp. reaktiv -10.00 Mvar 
 66 KV: Voltamp. 40.00 MVA 
 Magnetisering: Strøm L1 4.7 A 
 Magnetisering: Strøm L2 4.7 A 
 Magnetisering: Strøm L3 4.7 A 
 Samlesk: Spenning L1-L2 13.04 KV 
 Samlesk: Spenning L2-L3 13.02 KV 
 Samlesk: Spenning L3-L1 13.06 KV 
 Samlesk: Spenning L1-N 7.54 KV 
 Samlesk: Spenning L2-N 7.52 KV 
 Samlesk: Spenning L3-N 7.52 KV 
 Samlesk: Sp. gj.snitt 13.04 KV 
 Samlesk: Frekvens 49.99 Hz 
 Samlesk: Strøm L1 792.0 A 
 Samlesk: Strøm L2 797.0 A 
 Samlesk: Strøm L3 787.7 A 
 Samlesk: Strøm gj.snitt 795.0 A 
 Samlesk: Effektfaktor 1.000  
 Samlesk: Effekt 17.87 MW 
 Samlesk: Voltamp. reaktiv 0.00 Mvar 
 Samlesk: Voltamp. 17.83 MVA 
 Innendørs 1 9.9 °C 
 Innendørs 2 17.5 °C 
 Utendørs 0.5 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 138 47.7 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 2 48.0 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 9 47.7 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 18 47.6 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 26 49.9 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 34 49.4 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 66 49.4 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 74 48.2 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 82 48.4 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 114 46.6 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 122 46.1 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 130 43.4 °C 
 Fase L1 tann 63/64 36.3 °C 
 Fase L2 tann 107/108 33.9 °C 
 Fase L3 tann 7/8 34.2 °C 
 Åk Fase L1 tann 63/64 37.5 °C 
 Åk Fase L2 tann 107/108 34.6 °C 
 Åk Fase L3 tann 7/8 35.9 °C 
 Kald luft Kjøler 2 12.6 °C 
 Kald luft Kjøler 4 12.2 °C 
 Varm luft Kjøler 2 34.5 °C 
 Varm luft Kjøler 4 34.6 °C 
 Luftkj. kjølevann Varmt 4.2 °C 
 Luftkj. kjølevann Kaldt 1.8 °C 
 Bærelager Segment 3 71.9 °C 
 Bærelager Segment 7 69.4 °C 
 Øvre styrelager Måling 1 46.9 °C 
 Øvre styrelager Måling 2 46.4 °C 
 Nedre styrelager Måling 1 62.3 °C 
 Nedre styrelager Måling 2 62.0 °C 
 Bære/Styrelager Oljetemp. 30.6 °C 
 Turbinlager 53.4 °C 

ECS Automation AS