DALVATN
G1

Dato 30.04.2017

   Tid 10:57:45  
 Produserer nå 0.00 MW 
 Turtall 0.0 rpm 
 Pådrag 0.1 % 
 Mag. feltspenning 0.0 V 
 Mag. feltstrøm 0.0 A 
 Tilførsel ST1 214.9 Vac 
 Tilførsel ST2 216.8 Vac 
 Batt. bank primær 232.7 Vdc 
 Batt. Bank sekundær 233.1 Vdc 
 Styrestrøm 24.1 Vdc 
 Vannforbruk 13.6 m³/s 
 Rørgate 17.0 bar 
 Gen: Spenning L1-L2 0.00 KV 
 Gen: Spenning L2-L3 0.00 KV 
 Gen: Spenning L3-L1 0.00 KV 
 Gen: Spenning L1-N 0.00 KV 
 Gen: Spenning L2-N 0.00 KV 
 Gen: Spenning L3-N 0.00 KV 
 Gen: Spenning gj.snitt 0.00 KV 
 Gen: Frekvens 0.00 Hz 
 Gen: Strøm L1 0.0 A 
 Gen: Strøm L2 0.0 A 
 Gen: Strøm L3 0.0 A 
 Gen: Strøm gj.snitt 0.0 A 
 Gen: Effektfaktor 0.000  
 Gen: Effekt 0.00 MW 
 Gen: Voltampere reaktiv 0.00 Mvar 
 Gen: Voltampere 0.00 MVA 
 66 KV: Spenning L1-L2 66.19 KV 
 66 KV: Spenning L2-L3 66.04 KV 
 66 KV: Spenning L3-L1 66.01 KV 
 66 KV: Spenning L1-N 38.52 KV 
 66 KV: Spenning L2-N 37.75 KV 
 66 KV: Spenning L3-N 38.19 KV 
 66 KV: Frekvens 49.95 Hz 
 66 KV: Strøm L1 1.0 A 
 66 KV: Strøm L2 1.0 A 
 66 KV: Strøm L3 1.1 A 
 66 KV: Effektfaktor 0.926  
 66 KV: Effekt 0.00 MW 
 66 KV: Voltamp. reaktiv -0.02 Mvar 
 66 KV: Voltamp. 0.12 MVA 
 Magnetisering: Strøm L1 0.0 A 
 Magnetisering: Strøm L2 0.0 A 
 Magnetisering: Strøm L3 0.0 A 
 Samlesk: Spenning L1-L2 13.08 KV 
 Samlesk: Spenning L2-L3 13.07 KV 
 Samlesk: Spenning L3-L1 13.09 KV 
 Samlesk: Spenning L1-N 7.55 KV 
 Samlesk: Spenning L2-N 7.60 KV 
 Samlesk: Spenning L3-N 7.51 KV 
 Samlesk: Sp. gj.snitt 13.06 KV 
 Samlesk: Frekvens 49.98 Hz 
 Samlesk: Strøm L1 0.0 A 
 Samlesk: Strøm L2 0.0 A 
 Samlesk: Strøm L3 0.0 A 
 Samlesk: Strøm gj.snitt 0.0 A 
 Samlesk: Effektfaktor 0.000  
 Samlesk: Effekt 0.00 MW 
 Samlesk: Voltamp. reaktiv 0.00 Mvar 
 Samlesk: Voltamp. 0.00 MVA 
 Innendørs 1 10.3 °C 
 Innendørs 2 17.0 °C 
 Utendørs 4.1 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 138 33.3 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 2 33.2 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 9 33.4 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 18 33.4 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 26 33.4 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 34 33.4 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 66 33.5 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 74 33.4 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 82 33.2 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 114 32.8 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 122 33.7 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 130 33.3 °C 
 Fase L1 tann 63/64 33.8 °C 
 Fase L2 tann 107/108 34.1 °C 
 Fase L3 tann 7/8 34.1 °C 
 Åk Fase L1 tann 63/64 34.5 °C 
 Åk Fase L2 tann 107/108 34.0 °C 
 Åk Fase L3 tann 7/8 34.6 °C 
 Kald luft Kjøler 2 22.6 °C 
 Kald luft Kjøler 4 22.5 °C 
 Varm luft Kjøler 2 28.9 °C 
 Varm luft Kjøler 4 29.0 °C 
 Luftkj. kjølevann Varmt 22.5 °C 
 Luftkj. kjølevann Kaldt 22.1 °C 
 Bærelager Segment 3 28.3 °C 
 Bærelager Segment 7 28.5 °C 
 Øvre styrelager Måling 1 26.0 °C 
 Øvre styrelager Måling 2 26.4 °C 
 Nedre styrelager Måling 1 26.8 °C 
 Nedre styrelager Måling 2 26.7 °C 
 Bære/Styrelager Oljetemp. 24.6 °C 
 Turbinlager 21.8 °C 

ECS Automation AS