DALVATN
G1

Dato 29.06.2017

   Tid 07:20:15  
 Produserer nå 23.06 MW 
 Turtall 499.8 rpm 
 Pådrag 96.0 % 
 Mag. feltspenning 112.2 V 
 Mag. feltstrøm 351.2 A 
 Tilførsel ST1 214.9 Vac 
 Tilførsel ST2 216.8 Vac 
 Batt. bank primær 230.0 Vdc 
 Batt. Bank sekundær 230.7 Vdc 
 Styrestrøm 24.1 Vdc 
 Vannforbruk 8.3 m³/s 
 Rørgate 17.2 bar 
 Gen: Spenning L1-L2 13.04 KV 
 Gen: Spenning L2-L3 13.03 KV 
 Gen: Spenning L3-L1 13.04 KV 
 Gen: Spenning L1-N 7.53 KV 
 Gen: Spenning L2-N 7.54 KV 
 Gen: Spenning L3-N 7.51 KV 
 Gen: Spenning gj.snitt 13.04 KV 
 Gen: Frekvens 49.98 Hz 
 Gen: Strøm L1 1018.8 A 
 Gen: Strøm L2 1027.6 A 
 Gen: Strøm L3 1026.4 A 
 Gen: Strøm gj.snitt 1021.0 A 
 Gen: Effektfaktor 1.000  
 Gen: Effekt 23.06 MW 
 Gen: Voltampere reaktiv -0.48 Mvar 
 Gen: Voltampere 23.09 MVA 
 66 KV: Spenning L1-L2 66.21 KV 
 66 KV: Spenning L2-L3 66.12 KV 
 66 KV: Spenning L3-L1 66.18 KV 
 66 KV: Spenning L1-N 38.56 KV 
 66 KV: Spenning L2-N 37.86 KV 
 66 KV: Spenning L3-N 38.20 KV 
 66 KV: Frekvens 49.99 Hz 
 66 KV: Strøm L1 295.2 A 
 66 KV: Strøm L2 400.0 A 
 66 KV: Strøm L3 400.0 A 
 66 KV: Effektfaktor 0.485  
 66 KV: Effekt 17.17 MW 
 66 KV: Voltamp. reaktiv -10.00 Mvar 
 66 KV: Voltamp. 40.00 MVA 
 Magnetisering: Strøm L1 5.3 A 
 Magnetisering: Strøm L2 5.3 A 
 Magnetisering: Strøm L3 5.2 A 
 Samlesk: Spenning L1-L2 13.05 KV 
 Samlesk: Spenning L2-L3 13.03 KV 
 Samlesk: Spenning L3-L1 13.04 KV 
 Samlesk: Spenning L1-N 7.54 KV 
 Samlesk: Spenning L2-N 7.54 KV 
 Samlesk: Spenning L3-N 7.52 KV 
 Samlesk: Sp. gj.snitt 13.04 KV 
 Samlesk: Frekvens 49.99 Hz 
 Samlesk: Strøm L1 1015.6 A 
 Samlesk: Strøm L2 1027.0 A 
 Samlesk: Strøm L3 1024.3 A 
 Samlesk: Strøm gj.snitt 1024.9 A 
 Samlesk: Effektfaktor 1.000  
 Samlesk: Effekt 23.02 MW 
 Samlesk: Voltamp. reaktiv -0.69 Mvar 
 Samlesk: Voltamp. 23.14 MVA 
 Innendørs 1 19.7 °C 
 Innendørs 2 18.9 °C 
 Utendørs 12.4 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 138 74.4 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 2 75.1 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 9 74.8 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 18 74.5 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 26 77.7 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 34 77.1 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 66 76.9 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 74 75.5 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 82 76.0 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 114 72.7 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 122 72.3 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 130 68.2 °C 
 Fase L1 tann 63/64 54.7 °C 
 Fase L2 tann 107/108 51.1 °C 
 Fase L3 tann 7/8 51.3 °C 
 Åk Fase L1 tann 63/64 54.4 °C 
 Åk Fase L2 tann 107/108 50.6 °C 
 Åk Fase L3 tann 7/8 52.1 °C 
 Kald luft Kjøler 2 22.3 °C 
 Kald luft Kjøler 4 22.0 °C 
 Varm luft Kjøler 2 52.2 °C 
 Varm luft Kjøler 4 52.5 °C 
 Luftkj. kjølevann Varmt 12.4 °C 
 Luftkj. kjølevann Kaldt 9.1 °C 
 Bærelager Segment 3 75.2 °C 
 Bærelager Segment 7 73.0 °C 
 Øvre styrelager Måling 1 49.8 °C 
 Øvre styrelager Måling 2 49.7 °C 
 Nedre styrelager Måling 1 64.1 °C 
 Nedre styrelager Måling 2 63.8 °C 
 Bære/Styrelager Oljetemp. 36.0 °C 
 Turbinlager 56.3 °C 

ECS Automation AS