DALVATN
G1

Dato 18.08.2017

   Tid 06:42:45  
 Produserer nå 21.12 MW 
 Turtall 498.9 rpm 
 Pådrag 88.0 % 
 Mag. feltspenning 114.7 V 
 Mag. feltstrøm 359.8 A 
 Tilførsel ST1 215.7 Vac 
 Tilførsel ST2 217.6 Vac 
 Batt. bank primær 229.5 Vdc 
 Batt. Bank sekundær 230.8 Vdc 
 Styrestrøm 24.1 Vdc 
 Vannforbruk 10.4 m³/s 
 Rørgate 16.8 bar 
 Gen: Spenning L1-L2 13.09 KV 
 Gen: Spenning L2-L3 13.07 KV 
 Gen: Spenning L3-L1 13.06 KV 
 Gen: Spenning L1-N 7.55 KV 
 Gen: Spenning L2-N 7.56 KV 
 Gen: Spenning L3-N 7.54 KV 
 Gen: Spenning gj.snitt 13.07 KV 
 Gen: Frekvens 49.89 Hz 
 Gen: Strøm L1 930.2 A 
 Gen: Strøm L2 942.3 A 
 Gen: Strøm L3 938.6 A 
 Gen: Strøm gj.snitt 937.5 A 
 Gen: Effektfaktor 0.994  
 Gen: Effekt 21.12 MW 
 Gen: Voltampere reaktiv 2.15 Mvar 
 Gen: Voltampere 21.23 MVA 
 66 KV: Spenning L1-L2 65.90 KV 
 66 KV: Spenning L2-L3 65.81 KV 
 66 KV: Spenning L3-L1 65.81 KV 
 66 KV: Spenning L1-N 38.32 KV 
 66 KV: Spenning L2-N 37.69 KV 
 66 KV: Spenning L3-N 38.00 KV 
 66 KV: Frekvens 49.90 Hz 
 66 KV: Strøm L1 302.8 A 
 66 KV: Strøm L2 400.0 A 
 66 KV: Strøm L3 400.0 A 
 66 KV: Effektfaktor 0.521  
 66 KV: Effekt 22.13 MW 
 66 KV: Voltamp. reaktiv -10.00 Mvar 
 66 KV: Voltamp. 40.00 MVA 
 Magnetisering: Strøm L1 5.4 A 
 Magnetisering: Strøm L2 5.4 A 
 Magnetisering: Strøm L3 5.3 A 
 Samlesk: Spenning L1-L2 13.08 KV 
 Samlesk: Spenning L2-L3 13.05 KV 
 Samlesk: Spenning L3-L1 13.08 KV 
 Samlesk: Spenning L1-N 7.56 KV 
 Samlesk: Spenning L2-N 7.56 KV 
 Samlesk: Spenning L3-N 7.54 KV 
 Samlesk: Sp. gj.snitt 13.08 KV 
 Samlesk: Frekvens 49.91 Hz 
 Samlesk: Strøm L1 932.2 A 
 Samlesk: Strøm L2 940.6 A 
 Samlesk: Strøm L3 946.0 A 
 Samlesk: Strøm gj.snitt 931.7 A 
 Samlesk: Effektfaktor 0.995  
 Samlesk: Effekt 21.16 MW 
 Samlesk: Voltamp. reaktiv 2.13 Mvar 
 Samlesk: Voltamp. 21.24 MVA 
 Innendørs 1 17.5 °C 
 Innendørs 2 15.6 °C 
 Utendørs 10.9 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 138 67.5 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 2 68.0 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 9 67.9 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 18 67.7 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 26 70.3 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 34 70.0 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 66 69.7 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 74 68.5 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 82 68.9 °C 
 Statorv. Fase L1 spor 114 66.2 °C 
 Statorv. Fase L2 spor 122 65.8 °C 
 Statorv. Fase L3 spor 130 62.4 °C 
 Fase L1 tann 63/64 52.1 °C 
 Fase L2 tann 107/108 49.1 °C 
 Fase L3 tann 7/8 49.3 °C 
 Åk Fase L1 tann 63/64 52.6 °C 
 Åk Fase L2 tann 107/108 49.2 °C 
 Åk Fase L3 tann 7/8 50.5 °C 
 Kald luft Kjøler 2 23.0 °C 
 Kald luft Kjøler 4 22.6 °C 
 Varm luft Kjøler 2 49.7 °C 
 Varm luft Kjøler 4 49.8 °C 
 Luftkj. kjølevann Varmt 13.8 °C 
 Luftkj. kjølevann Kaldt 10.9 °C 
 Bærelager Segment 3 74.8 °C 
 Bærelager Segment 7 72.3 °C 
 Øvre styrelager Måling 1 48.8 °C 
 Øvre styrelager Måling 2 48.9 °C 
 Nedre styrelager Måling 1 64.3 °C 
 Nedre styrelager Måling 2 63.9 °C 
 Bære/Styrelager Oljetemp. 33.5 °C 
 Turbinlager 55.7 °C 

ECS Automation AS